Platypus ORIS™

Platypus ORIS™

Buněčná migrační assay ORIS™ & ORIS™ Pro Cell Migration  & Invasion Assays

Oris™ exkluzní zónová technologie zajistí konzistentní tvorbu regionů neobsahujích buňky pro přesnou, reprodukovatelnou kvantifikaci buněčných pohybů po plastovém povrchu . Je možné si vybrate povrchy tkáňově ošetřené (TC), potažené kolagenem I, nebo potažené fibronektinem:

 • standartní 96-jamkový formát
 • monitoring v reálném čase
 • kvantifikace pomocí mikroskopů, zobrazovacích systémů nebo „plate reader“ systému.
 • žádné umělé membrány
 • konzistentní velikost i umístění bezbuněčné zóny

SNADNÉ POUŽITÍ

Oris™ assay využívá fyzickou bariéru „stopper“ bránící růstu, která vytvoří centrální bezbuněčnou detekční zónu ve středu každé jamky 96-jamkové destičky. Pro použití technologie Oris™:

 • nasaďte buňky do jamek
 • přeneste desky do inkubátoru tak, aby jste umožnili buňkám přisednout na dno jamek
 • odstraňte stoppery, přidejte reagencie a vraťte destičky do inkubátoru
 • v jamkách nejsou žádné fyzické zábrany, které by poté bránily prostupu světla. Navíc je možné monitorovat buněčnou migraci v reálném čase , což nám umožní získat dynamická data. Na následujícím odkazu naleznete video s průběhem celé assay: Vimeo Video

 

FLEXIBILNÍ KVANTIFIKAČNÍ METODA

Výsledky je možné kvantifikovat a vyhodnotit pomocí libovolného zobrazovacího systému.

Při použití „plate readeru“ připněte po označení na spodní stranu destičky Oris™ Detection Mask, která zajistí že fluorescence bude měřena pouze z původní bezbuněčné zóny a umožní tak přesně kvantifikovat penetraci buněk do původně bezbuněčné zóny.

________________________________________________________________________________________________________

 

ORIS™ PRO CELL MIGRATION ASSAYS

Stejně jako Cell Migration Assay  ORIS™ využívá tato technologie metodu fyzického zablokování adherence buněk na střed jamky

Obrázky před a po migrační inkubaci

 • standartní 96- a 384-jamkový formát
 • monitorování v reálném čase

Oris™ Pro assay využívá pro vytvoření centrálního bezbuněčného prostoru rozpustný gel, který blokuje střed každé jamky v 96- nebo 384-jamkové destičce jejíč dno je potaženo kolagenem typu I.

Pro použití:

1. nasaďte buňky do jamky, buď manuálně, nebo robotem

 

2. nechte buňky přisednout na dno jamky

 

3. začněte monitorovat migraci buněk

 

Stejně jako se všemi ostatními kity Oris™ můžete migraci buněk monitorovat pomocí libovolného zobrazovacího systému, mikroskopu nebo „plate readeru“.

 

________________________________________________________________________________________________________

 

ORIS™ PRO INVASION ASSAY

Stanovení buněčné invazivity na matrix kolagenu I

 • 96-jamková assay pro stanovení invazivity
 • měřeni v reálném čase i jako end-point

2017-12-22T21:33:48+00:00