Platypus ORIS™

Buněčná migrační assay ORIS™ & ORIS™ Pro Cell Migration  & Invasion Assays

Oris™ exkluzní zónová technologie zajistí konzistentní tvorbu regionů neobsahujích buňky pro přesnou, reprodukovatelnou kvantifikaci buněčných pohybů po plastovém povrchu . Je možné si vybrate povrchy tkáňově ošetřené (TC), potažené kolagenem I, nebo potažené fibronektinem:

  • - standartní 96-jamkový formát
  • - monitoring v reálném čase
  • - kvantifikace pomocí mikroskopů, zobrazovacích systémů nebo "plate reader" systému.
  • - žádné umělé membrány
  • - konzistentní velikost i umístění bezbuněčné zóny
SNADNÉ POUŽITÍ

Oris™ assay využívá fyzickou bariéru "stopper" bránící růstu, která vytvoří centrální bezbuněčnou detekční zónu ve středu každé jamky 96-jamkové destičky. Pro použití technologie Oris™:

 - nasaďte buňky do jamek

- přeneste desky do inkubátoru tak, aby jste umožnili buňkám přisednout na dno jamek

- odstraňte stoppery, přidejte reagencie a vraťte destičky do inkubátoru

- v jamkách nejsou žádné fyzické zábrany, které by poté bránily prostupu světla. Navíc je možné monitorovat buněčnou migraci v reálném čase , což nám umožní získat dynamická data. Na následujícím odkazu naleznete video s průběhem celé assay: Vimeo Video

 

FLEXIBILNÍ KVANTIFIKAČNÍ METODA

Výsledky je možné kvantifikovat a vyhodnotit pomocí libovolného zobrazovacího systému.

Při použití "plate readeru" připněte po označení na spodní stranu destičky Oris™ Detection Mask, která zajistí že fluorescence bude měřena pouze z původní bezbuněčné zóny a umožní tak přesně kvantifikovat penetraci buněk do původně bezbuněčné zóny.

________________________________________________________________________________________________________

 

ORIS™ PRO CELL MIGRATION ASSAYS

Stejně jako Cell Migration Assay  ORIS™ využívá tato technologie metodu fyzického zablokování adherence buněk na střed jamky

Obrázky před a po migrační inkubaci

- standartní 96- a 384-jamkový formát

- monitorování v reálném čase

Oris™ Pro assay využívá pro vytvoření centrálního bezbuněčného prostoru rozpustný gel, který blokuje střed každé jamky v 96- nebo 384-jamkové destičce jejíč dno je potaženo kolagenem typu I.

Pro použití:

1. nasaďte buňky do jamky, buď manuálně, nebo robotem

2. nechte buňky přisednout na dno jamky

3. začněte monitorovat migraci buněk

Stejně jako se všemi ostatními kity Oris™ můžete migraci buněk monitorovat pomocí libovolného zobrazovacího systému, mikroskopu nebo "plate readeru".

 

________________________________________________________________________________________________________

 

ORIS™ PRO INVASION ASSAY

Stanovení buněčné invazivity na matrix kolagenu I

- 96-jamkova assay pro stanovení invazivity

- měřeni v reálném čase i jako end-point

 

 

  • No comments found