qPCR kity IONTEK

qPCR kity IONTEK

Soupravy jsou určené pro klinickou in vitro diagnostiku s certifikací CE IVD. Nejnovější kity jsou zpočátku uváděny ve statusu RUO. Po verifikaci a klinickém ověření jsou postupně převedeny do kategorie klinicky certifikovaných CE-IVD souprav. Tyto soupravy obsahují druhově specifické assaye, které dokáží rozlišit a kvantifikovat sledovaný druhy mikrobiálních – bakteriálních i virových patogenů.

Všechny testy obsažené v soupravě jsou ve formě ready-to-use – stačí tedy přidat pouze vzorek DNA. Detekční limit souprave je stanovení je 1 kopie/rxn.

Součástí kitu je interní pozitivní kontrola (IPC) obsažená v preamplifikační sadě a dále pozitivní kontroly(standardy), které je možno použít i pro přípravu koncentrační řady Technologie stanovení je založena na principu real-time PCR s fluorescenčně značenými hydrolyzačními sondami, kdy detekce příslušné DNA sekvence probíhá v kanálu FAM. IPC je také detekována v kanálu FAM specifickou assayí a slouží k odhalení inhibice PCR

Souprava je validována na real-time PCR cyklerech:

  • Fluorion Detection Systém (IONTEK)
  • Rotor-Gene 6000 (Quiagene)
  • CFX96 (Bio-Rad)
  • ABI 7500 (Applied Biosystems)
  • m2000RT (Abott)
  • Mic (Bio Molecular Systems)
  • Exicycler96 (Bioneer)
  • K-CUBE (K-MAC)

 

V současnosti jsou k dispozici následující soupravy:

Klinická mikrobiologie
Fluorion HCV QNP 2.1 HCV QUANTITATIVE IVD-CE
Fluorion HDV QLP 1.0 HDV QUANTITATIVE IVD-CE
Fluorion HIV-1 QNP 1.1 HIV-1 QUANTITATIVE IVD-CE
Fluorion HBV QNP 2.0 HBV QUANTITATIVE IVD-CE
Fluorion CMV QNP 3.0 CMV QUANTITATIVE IVD-CE
Fluorion H1N1 QLP 2.0 H1N1 QUANTITATIVE IVD-CE
Fluorion MTBC QLP 2.1 MTBC QUALITATIVE IVD-CE
Fluorion EBV QNP 1.0 EBV QUANTITATIVE IVD-CE
Fluorion Parvo QNP 1.0 Parvovirus B19 QUANTITATIVE IVD-CE
Fluorion HSV QLP 2.1 HSV 1/2 QUANTITATIVE IVD-CE
Fluorion HCV Genotyping 1.0 HCV 1,2,3,4 Genotyping IVD-CE
Fluorion HPV QNS 1.1 HPV QUANTITATIVE IVD-CE
Fluorion BK-JC QLP 1.0 BK-JC QUALITATIVE IVD-CE
Fluorion BKV QNP 1.0 BK QUANTITATIVE IVD-CE
Fluorion JCV QNP 1.0 JC QUANTITATIVE IVD-CE
Fluorion Brucella QLP 2.0 Brucella QUALITATIVE IVD-CE
Fluorion Aspergillus QLP 1.0 Aspergillus QUALITATIVE IVD-CE
Fluorion VRE QLP 1.0 VRE QUALITATIVE IVD-CE
Fluorion HAdV QLS 1.0 Adenovirus QUALITATIVE RUO
Fluorion HPIV QLS 1.0 Parainfluenza Virus QUALITATIVE RUO
Fluorion Leishmania QLS 1.0 Leishmania QUALITATIVE RUO
Fluorion RSV QLS 1.0 RSV QUALITATIVE RUO
Fluorion MRSA QLP 1.0 MRSA QUALITATIVE RUO
Fluorion Salmonella QLS 1.0 Salmonella QUALITATIVE RUO
Fluorion TTV QLS 1.0 TTV QUALITATIVE RUO
Fluorion C.pneumoniae QLS 2.0 Chlamydia Pneumoniae QUALITATIVE RUO
Fluorion C.trachomatis QLS 1.0 Chlamydia Trachomatis QUALITATIVE RUO
Fluorion IBV QLP 1.0 IBV QUALITATIVE RUO
Molekulární diagnostika
Fluorion FVL QLP 1.1 Factor V Leiden Mutation IVD-CE
Fluorion MTHFR 677 QLP 1.1 MTHFR 677 Mutation IVD-CE
Fluorion MTHFR 1298 QLP 1.1 MTHFR 1298 Mutation IVD-CE
Fluorion Prothrombin QLP 1.2 Prothrombin (Factor II/G20210A) Mutation IVD-CE
Fluorion HLA B27 QLP 1.0 ALA-027 Mutation IVD-CE
Fluorion PAI-1 4G-5G QLP 1.0 PAI-1 4G/5G Mutation IVD-CE
FluorionIL28B QLP 1.0 Interleukin 28 B QUALITATIVE RUO
Kontrola kvality potravin
Fluorion Meat Spec. Ident. QLP 1.0 Identifikace druhů masa – Qualitative
2019-09-11T22:30:40+00:00 18. Prosinec, 2017|Klinická Diagnostika, spotřebák|