Alveole

Po celou řadu let byl vliv mikroprostředí na intracelulární i extracelulární procesy klíčovým faktorem výzkumu v buněčné biologii i medicíně. Jednou z metod kontroly mikroprostředí se pak stal proces “micropatterningu”, kdy je přesně kontrolována proteinová matrice, na které roste buněčná kultura.

Alvéole učinilo nejvýznamější krok v oboru a vytvořilo systém multi-protein photopatterning technologie, která umožnila přesnou kontrolu nad buněčným prostředím

Sytém PRIMO založený na technologii LIMAP* (Light Induced Molecular Adsorption of Proteins), kombinuje ozáření UV světlem, kontrolované pomocí software “Leonardo”, a specifické fotoaktivované reagens (PLPP). Tyto dvě klíčové komponenty společně umožní vytvořit v řádu sekund požadovanou multi-proteinovou 2D či 3D strukturu na povrchu kultivačních nádob určených pro buněčné kultury..

 

Aplikace

Primo bylo navrženo s cílem zjednodušit průběh a zpřesnit vytváření experimentů vyžadujících technologii „micropattern“ tisku ve 2D i 3D. Stačí zvolit v kontrolním počítači požadovaný tvar (bez omezení velikostí či tvarem). Primo poté promítne obraz na substrát buněčné kultury a tím umožní vytváření Vámi požadovaných tvarů.

Nepřetržitě objevujeme další a další aplikace této technologie. Jako příklady použití uvádíme výsledky experimentů vytvořené našimi zákazníky.

Tvorba libovolných struktur

Buňky myšího teratokarcinomu na destičkách potažených strukturou z fibronektinu.

Tvorba struktur pro jednotlivé buňky

Jednotlivé fibroblasty roustoucí na políčkách fibronektinu (po dvou týdnech).

Studium cytoskeletu

Embryonální fibroblasty z myších vimentin knockoutů na fibronektinu + fibrinogenu-A647 (modrá), aktin značený phalloidin-A555 (červená) a fokální adheze označená Anti-Paxillin Ab + sekundární Ab značená A488 (zelená).(1)

Buněčné ko-kultury

Buňky S180 a MEF nasazené na mikrostrukturu ve tvaru Yin & Yang (Yin : fibronektin, Yang : streptavidin inkubovaný s biotinylovaným fibronektinem).(2)

Mikrostruktury v neurobiologii

                                 

Astrocyty kultivované bez předdefinovaných struktur                                 Astrocyty kultivované na liniích fibronektinu.(3)

Řízení růstu axonů

Explantát z kuřecích mozkových buněk umístěný v centru kruhové struktury vytvořené laminem značeným pomocí Alexa488 (green).(3)

Mikro-orgán na čipu

Tři hepatocyty HepG2 adherují na strukturu tvořenou fibronektinem na stěnách a dnu mikrojamky.(5)

Zpracování mikrofluidiky

3D SU8 foto-rezistentní hmota pro výrobu mikrofluidních čipů zpracovánaá pomocí PRIMO (projekce virtuální masky a vystavení UV světlu).

 

Detail SU8 struktury.

  1. Courtesy of A.J. Jimenez and B. Vianay, Physics of cytoskeleton & Morphogenesis lab.
  2. Courtesy of V. Studer and P.-O. Strale. ”Multiprotein Printing by Light-Induced Molecular Adsorption“ Strale P.-O. et al., Adv Mater. 2015
  3. Courtesy of C. Delépine. ”Altered microtubule dynamics and vesicular transport in mouse and human MeCP2-deficient astrocytes“, Delépine C. et al., Hum. Mol. Genet. 2015.
  4. Courtesy of H. Ducuing, R. Moore, Y. Lecomte, P.-O. Strale and V. Studer.
  5. Courtesy of C. Stoecklin and V. Viasnoff
2017-12-18T20:37:55+00:00 18. Prosinec, 2017|Mikroskopické techniky|