Gattaquant Nanorulers

Gattaquant Nanorulers

DNA-Origami technologie, nám umožňuje navrhovat snadno pužitelné kalibrační nástroje, pro otestování parametrů vašich zobrazovacích systémů.


TECHNOLOGIE PRO SUPER-RESOLUTION MIKROSKOPII

Nejnovější poznatky v posledních letech umožnily vyvinout moderní techniky, pomocí kterých byl v optické mikroskopii prolomen difrakční limit postulovaný Ernstem Abbe. Bohužel nedostatek standardizačních metod pro přesné stanovení rozlišení a citlivosti dosahované těmito zobrazovacími systémy, neumožňuje uživatelům přesně stanovit parametry klíčové pro jejich experimenty.

Naše kalibrační nanostruktury umožňují rychle a efektivně stanovit přesné hodnoty rozlišení u většiny běžných super-resolution systémů (STED, SIM, GSD, dSTORM, Blink microscopy, DNA-PAINT, Confocal).

DOSTUPNÉ JSOU TYTO KALIBRAČNÍ NÁSTROJE:

KONFOKÁLNÍ GATTA-NANORULER

Kalibrační nástroje série GATTA-Confocal jsou určené pro „klasické“ (i.e. diffrakcí limitované) microskopické systémy. Měřítka nesou dvě fluorescenční značky ve vzdálenosti 350 nm. Tato řada GATTA-Confocal měřítek je dostupná ve třech barvách: RED (ATTO 647N), YELLOW (Alexa 568), GREEN (ATTO 532) nebo BLUE (Alexa488).

GATTA-STED NANORULER

STED byla jednou z prvních metod super-resolution mikroskopie. Jednobarevná kalibrační měřítka GATTA-STED nesou dvě fluorescenční značky tvořené vysoce svítivým fluorochromem ATTO 647N. Dostupná jsou měřítka pro vzdálenosti: 50 nm, 70 nm, 90 nm a 120 nm. Dále jsou dostupná dvoubarevná měřítka složená ze tří bodů a to ve vzdálenostech 140 nm (ATTO 647N a Alexa Fluor 594).

GATTA-SIM NANORULER

Kalibrační měřítka série GATTA-SIM jsou určeny pro stanovení rozlišení u SIM systémů. Jednobarevná dvobodová i dvoubarevná třibodová měřítka nesou fluorescenční značky tvořené vysoce svítivými fluorochromy. Dostupné jsou v rozměrech   120 nm, 140 nm and 160 nm. Fluorescenční značky jsou buď: RED (ATTO 647N), YELLOW (Alexa Fluor® 568) nebo BLUE (Alexa Fluor® 488), u dvoubarevných měřítek je použita kombinace: Alexa Fluor 568 & Alexa Fluor 488, ATTO 647N a Alexa Fluor 568 nebo ATTO 647N a Alexa Fluor 488.

MĚŘÍTKA PRO LOKALIZAČNÍ TECHNOLOGIE

Série GATTA-PAINT je ideální pro jakýkoli typ „localization based super-resolution microscopy“. Dostupná jsou pro kalibraci vzdáleností 40 nm a 80 nm ve třech barvách RED (ATTO 655), GREEN (ATTO 542) a BLUE (ATTO 488) a také ve dvoubarevné kombinaci RED/GREEN (ATTO 655 a ATTO 542).

Měřítka GATTA-PAINT HiRes využívají navíc speciální DNA-PAINT viditelnou značku pro přesné a snadné stanovení korekce posunu.  Dostupné jsou v rozměrech 20 nm, 40 nm a 80 nm a barvách RED (ATTO 655) nebo GREEN (ATTO 542).

Pro metody typu STORM nebo dSTORM jsou určena měřítka série GATTA-STORM nesoucí fluorochrom Alexa647 v rozměrech 30 nm, 50 nm a 94 nm.

KALIBRACE INTENZITY A CITLIVOSTI

Série GATTA-Brightness je nanoskopický standardizovaný bodový zdroj určený pro difrakčně limitované zobrazovací techniky, který umožňuje kalibrovat intenzitu a definovat citlivost systému ve smyslu absolutního počtu zobrazených fluorescenčních molekul fluorochromu ATTO647N. Jsou dostupné v intenzitách 9, 18 a 24, což odpovídá celkovému množství připojených molekul fluorochromu.

KALIBRAČNÍ SYSTÉMU PRO NE-OPTICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ

Gold Nanohelices (L,R) jsou chirální nanoscale markery určené pro 3D Tomografii / Elektronovou Mikroskopii (EM) / CryoEM. Naše chirální markery vykazují čistou chiralitu (L nebo R), která je snadno detekovatelná EM díky vysokému kontrastu a přesné poloze nanočástic zlata.

Pro stanovení přesného rozlišení a kalibraci velikostí při zobrazování pomocí technologie AFM jsou navržena měřítka GATTA-AFM obdélníkového tvaru 70 nm krát 90 nm a o tloušťce 2 nm.

ANALYTICKÝ KALIBRAČNÍ SOFTWARE GATTAnalysis

Softwarový nástroj GATTAnalysis od GATTAquant umožňuje snadný a přesný způsob kalibrace optických „standardních“ i super-resolution systémů. Pomocí několik jednoduchých kliků do obrazu je analyzovaný obraz vyhodnocen, stanovené vzdálenosti jsou prezentovány formou histogramu spolu se základním statistickými údaji a s možností exportu do txt souboru.

Další detaily a technické listy k produkům GattaQuanta naleznete na webu výrobce    

2019-09-11T22:29:44+00:00 18. Prosinec, 2017|Mikroskopické techniky, spotřebák|