Izolátory nukleových kyselin Zinexts MagPurix

|, přístroj|Izolátory nukleových kyselin Zinexts MagPurix

Izolátory nukleových kyselin Zinexts MagPurix

Společnost Zinexts vytvořila maximálně inovativní, plně automatické řešení pro izolaci nukleových kyselin z libovolného substrátu, které je určené jak pro klinická diagnostická pracoviště a výzkumné ústavy, tak i pro firemní laboratoře zabývající se aplikovaným výzkumem v oblasti molekulární biologie či obecně v biotechnologiích.


3 jednoduché kroky

Systémy Zinexts jsou navrženy tak, aby byly co nejspolehlivější a současně nejsnadněji ovladatelné. Je třeba pouze připravit výchozí materiál (LOAD), spustit předem naprogramovaný protokol (RUN) a odebrat zkumavky s izolovanou nukleovou kyselinou (OBTAIN). Jsou to 3 jednoduché, plně automatizované kroky bez složitých manuálních procedur.

1. Předpřipravené reakční kazety a optimalizované protokoly

2. Možnost izolovat i jediný vzorek v jednom běhu

3. Vysoká čistota a výtěžek izolovaných nukleových kyselin

 Pokročilá technologie separace pomocí paramagnetických částic

Konzistence výsledků je zásadní parametr pro všechny typy standardizovaného zpracování vzorků. Systém Zinexts MagPurix kombinuje nejnovější techniku separace pomocí paramagnetických částic s přísným systémem kontroly kvality činidel, což je nejlepší zárukou konzistence výsledků a časové reprodukovatelnosti takto získaných dat.

 All In One Design – určeno pro molekulární analýzu

Žádné další kapalné roztoky ani média! Tato technologie umožňuje přenos vzorku z primární zkumavky přímo do PCR a zaručuje tak vysoce kvalitní výsledky. Jedinečný mechanismus prevence kontaminace eliminuje veškeré chyby dané znečištěním, které se mohou vyskytnout v průběhu manuální separace.

Polygonální reakční komora

Zinexts MagPurix nabízí bezkonkurenční homogenitu vzorku. Toho je dosaženo unikátním systémem míchání a důmyslnou reakční komorou s patentovanou konstrukcí, což dohromady zajišťuje vysokou účinnost lýzy a eluce při minimalizaci zbytků magnetických partikulí a alkoholů v konečném produktu purifikace.

Elektrochemická detekce

Díky patentovanému systému elektrochemické detekce, představují separační systémy Zinexts rychlý, výkonný a přesný nástroj pro zvládnutí i těch nejnáročnějších následných metod a aplikací.

Izolační automaty nové generace

Řada izolátorů MagPurix  představuje kompaktní robotické pracovní stanice pro automatickou izolaci a purifikaci nukleových kyselin. Použití předplněných reakčních kazet a jednorázových spotřebních materiálů umožňuje vysokou úroveň automatizace a  kvalitní řešení extrakce nukleových kyselin. Ověřená technologie magnetické separace společnosti Zinexts činí purifikaci nukleových kyselin efektivní, snadno ovladatelnou, spolehlivou, bezpečnou a hospodárnou.

S flexibilitou současného zpracování 1-12 vzorků je série izolátorů MagPurix 12 šitá na míru zejména menším klinikám a laboratořím. Svými minimálními rozměry a výrazným snížením časové vytíženosti technického personálu, umožňuje provoz zdravotnických zařízení mnohem efektivnějším způsobem.

Systém MagPurix 24 umožňuje simultánní izolaci až 24 vzorků a umožňuje další propojování s identickými systémy do vyšších celků pro zvýšení kapacity a izolaci velkého množství vzorků najednou.

Plně připravené izolační soupravy

Kat. č. Jméno soupravy Popis
ZP02001 MagPurix® Blood DNA Extraction Kit Pro extrakci genomové DNA z plné krve, periferní krve nebo buffy coat savců. Objem vzorku pro izolaci je do 400 μL.
ZP02002 MagPurix® Blood DNA Extraction Kit LV Je v zásadě identická jako předchozí souprava, ale optimalizována pro velké objemy. Objem výchozího materiálu může být až 1 mL.
ZP02003 MagPurix® Viral NA Extraction Kit Pro extrakci virových nukleových kyselin z plasmy, séra a ostatních bezbuněčných tělesných tekutin. Objem výchozího materiálu může být až 400 μL.
ZP02004 MagPurix®Tissue DNA Extraction Kit Pro extrakci genomové DNA ze širokého spektra živočišných tkání, stěrů a zaschlých krevních skvrn.
ZP02005 MagPurix® Cultured Cell DNA Extraction Kit Pro extrakci genomové DNA z až 5×106 buněk z buněčné kultury.
ZP02006 MagPurix®Bacterial DNA Extraction Kit Pro extrakci genomové DNA bakterií
ZP02007 MagPurix® HPV DNA Extraction Kit Pro extrakci HPV DNA ze stěrů.
ZP02008 MagPurix®TB DNA Extraction Kit Pro extrakci DNA z Mycobacterium tuberculosis, pocházející ze sputa, pulmonárních a kultivovaných vzorků
ZP02009 MagPurix® FFPE DNA Extraction Kit Pro extrakci genomové DNA z tkání fixovaných formalínem a zalitých v parafinových řezech (FFPE).
ZP02010 MagPurix®Forensic DNA Extraction Kit Pro extrakci DNA z co nejširšího spektra forenzních a identifikačních vzorků
ZP02011 MagPurix® Viral/Pathogen NA Extraction Kit A Pro extrakci virové DNA/RNA a DNA dalších patogenů z nebuněčných vzorků.
ZP02012 MagPurix®Viral/Pathogen NA Extraction Kit B Pro extrakci virové DNA/RNA a DNA dalších patogenů ze stěrů.
ZP02013 MagPurix® Viral RNA Extraction Kit Pro extrakci virové RNA z plasmy nebo séra.
ZP02014 MagPurix®Plant DNA Extraction Kit Pro extrakci genomové DNA z nejširší řady rostlinných vzorků.
ZP02015 MagPurix® Total RNA Extraction Kit Pro extrakci RNA z různých vzorků.
ZP02016 MagPurix®Viral NA Extraction Kit LV Pro extrakci velkých objemů virové DNA z krevní plasmy, séra nebo nebuněčných tělesných tekutin. Objem výchozího vzorku může být až 1000 μL.
ZP02017 MagPurix® CFC DNA Extraction Kit Pro extrakci cirkulující DNA z plasmy, séra nebo nebuněčných tělních tekutin. Objem výchozího vzorku může být až 2000 μL.
2019-09-12T10:19:18+00:00 26. Březen, 2018|Molekulární biologie, přístroj|