SignaGen Laboratories

||SignaGen Laboratories
SignaGen Laboratories 2017-12-06T14:15:22+00:00

SignaGen Laboratories je rychle se rozvíjející biotechnologická společnost založená roku 2007.  Hlavním oborem jsou vědecké systémy pro „gene delivery“. Nabízí systémy pro chemickou transfekce  DNA/siRNA pro in vitro a in vivoaplikace. Pro transfekci pomocí virových vektorů vyvinuli unikátní expresní systém Ad·MAX™ , AAV·HT™ pakovací systém a LentiMAX™ lentivirový pakovací systém pro produkci rekombinantních adenovirů, AAV a lentivirů v maximální kvalitě a s vysokým výtěžkem. Dodnes je již publikováno více než 3500 vědeckých publikací, za použití produktů SignaGen Laboratories.

Produkty: