Produkty

Produkty 2017-12-18T14:10:57+00:00

qPCR kity IONTEK

Soupravy jsou určené pro klinickou in vitro diagnostiku s certifikací CE IVD. Nejnovější kity jsou zpočátku uváděny ve statusu RUO. Po verifikaci a klinickém ověření jsou postupně převedeny do kategorie klinicky certifikovaných CE-IVD souprav. Tyto soupravy obsahují druhově specifické assaye, které dokáží rozlišit a kvantifikovat sledovaný druhy mikrobiálních – bakteriálních i virových patogenů. Všechny testy obsažené v soupravě jsou ve [...]

Kategorie: Klinická Diagnostika|Klíčová slova: , , , |

Platypus ORIS™

Buněčná migrační assay ORIS™ & ORIS™ Pro Cell Migration  & Invasion Assays Oris™ exkluzní zónová technologie zajistí konzistentní tvorbu regionů neobsahujích buňky pro přesnou, reprodukovatelnou kvantifikaci buněčných pohybů po plastovém povrchu . Je možné si vybrate povrchy tkáňově ošetřené (TC), potažené kolagenem I, nebo potažené fibronektinem: standartní 96-jamkový formát monitoring v reálném čase kvantifikace pomocí mikroskopů, zobrazovacích systémů nebo "plate [...]

Kategorie: Buněčná biologie|Klíčová slova: , , , , |

OpenTrons

Roboti jsou dostupní ve třech variantách s řadou nástrojů, modifikací a gadgetů.   Standard Základní pipetovací model PRO 8-kanálová verze s kamerou Hood Model určený do biohazardu CENA (bez dopravy a příslušenství) 79 000,00 Kč + 21% DPH 106 000,00 Kč + 21% DPH 106 000,00 Kč + 21% DPH Jednokanálová pipeta 0,5-10µL, 20-200µL, 200-1000µL 8-kanálová pipeta 0,5-10µL, 50-300µL [...]

Kategorie: Buněčná biologie|Klíčová slova: , , , |

Lucigen NxSeq® AmpFREE Low DNA Library Kit

Získejte více kvalitních výsledků z každé knihovny pomocí tohoto Illumina-kompatibilního, vysoce efektivního a cenově dostupného Fragment DNA Library Kitu   Čistější data Vysoce efektivní knihovna Delší "ready" z problematických FFPE vzorků Excelentní sekvenační data Minimální GC zkreslení Výhodnější cena Rychlejší a jednodušší příprava     Kit pro přípravu knihoven s nejvyšší účinností při minimálním vstupním objemu DNA, bez nutnosti PCR [...]

Kategorie: Molekulární biologie|Klíčová slova: , , , , |

Izolátory nukleových kyselin Zinexts MagPurix

Společnost Zinexts vytvořila maximálně inovativní, plně automatické řešení pro izolaci nukleových kyselin z libovolného substrátu, které je určené jak pro klinická diagnostická pracoviště a výzkumné ústavy, tak i pro firemní laboratoře zabývající se aplikovaným výzkumem v oblasti molekulární biologie či obecně v biotechnologiích. 3 jednoduché kroky Systémy Zinexts jsou navrženy tak, aby byly co nejspolehlivější a současně nejsnadněji ovladatelné. [...]

Gattaquant Nanorulers

DNA-Origami technologie, nám umožňuje navrhovat snadno pužitelné kalibrační nástroje, pro otestování parametrů vašich zobrazovacích systémů. TECHNOLOGIE PRO SUPER-RESOLUTION MIKROSKOPII Nejnovější poznatky v posledních letech umožnily vyvinout moderní techniky, pomocí kterých byl v optické mikroskopii prolomen difrakční limit postulovaný Ernstem Abbe. Bohužel nedostatek standardizačních metod pro přesné stanovení rozlišení a citlivosti dosahované těmito zobrazovacími systémy, neumožňuje uživatelům přesně stanovit parametry [...]

BioXCell Bulk Antibodies

Společnost Bio X Cell je americkou biotechnologickou společností se sídlem v USA, která již od roku 1997 zásobuje světovou vědeckou komunitu monoklonálními protilátkami. Hlavním produktem, jsou velká balemí purifikovaných monoklonálních protilátek pro In-Vivo studie a funkční testy. Protilátky dosahují nejvyšší možné kvality. Protilátky označované jako InVivoMab and InVivoPlus jsou vysoce přečištěné, obsahují extrémě nízkou hladinu endotoxinu (≤0.002 EU/µg; ≤2/EU/mg) a neobsahují žádné myší patogeny, azid [...]

Kategorie: Buněčná biologie|Klíčová slova: , , , , |

Argolight – management kvality pro zobrazovací systémy

Systém kontroly kvality pro fluorescenční systémy Systémy založené na analýze fluorescence vykazují denní fluktuace vedoucí k nekonzistenci výstupních dat. Systém kontroly kvality Argolight založený na denní optimalizace pomocí standardizovaných sklíček a analytického software zajistí reprodukovatelnost výsledků a včas upozorní na poruchy ve funkci jakéhokoli systému využívajícího fluorescenční zobrazovací techniky. V nabídce jsou tři systému: Argo-LM sklíčko je speciálně navrženo [...]

Alveole

Po celou řadu let byl vliv mikroprostředí na intracelulární i extracelulární procesy klíčovým faktorem výzkumu v buněčné biologii i medicíně. Jednou z metod kontroly mikroprostředí se pak stal proces “micropatterningu”, kdy je přesně kontrolována proteinová matrice, na které roste buněčná kultura. Alvéole učinilo nejvýznamější krok v oboru a vytvořilo systém multi-protein photopatterning technologie, která umožnila přesnou kontrolu nad buněčným [...]

Kategorie: Mikroskopické techniky|Klíčová slova: , |