Menu
Vaše poptávka

AcouTrap

AcouTrap
AcouTrap
  • Výrobce: AcouSort
  • Kód výrobce: AcouTrap
$0,00

AcouTrap je vědecká platforma pro akustické zachycení objektů. Klíčovou komponentou systému je akustická past, kde se akustické vlny využívají k zachycení a zadržení částic, buněk nebo extracelulárních vezikulů v proudu nosné kapaliny. Akustické síly mohou částice v širokém rozsahu velikostí až do několika mikrometrů. Pro zachycení menších objektů, např. bakterií, extracelulárních vezikulů nebo nanočástic, jsou využity větší polymerní kuličky ke kterým jsou následně menší objekty přitahovány sekundárními akustickými silami.

Platforma AcouTrap pracuje se standardními 96-jamkovými destičkami ze kterých může aspirovat vzorky a reagencie, přičemž udržuje zachycený vzorek imobilizovaný v zachycovací jednotce. Po zpracování vzorku mohou být akustické síly vypnuty a vzorek je převeden do jedné z jamek. Systém je řízen počítačem pomocí grafického uživatelského rozhraní.


  • Automatické značení - použití AcouTrap pro rychlé automatické značení a promývání vzorků
  • Odstranění kontaminace vzorku - porovnání čistoty vzorků EV izolovaných pomocí AcouTrap nebo centrifugací
  • Izolace exosomu - srovnání izolace exosomů pomocí AcouTrap nebo ultracentrifugace 
  • Izolace EV z různých vzorků - izolaci extracelulárních vesikulů z plazmy, moči a média 
  • Vesicle Capture – detailní popis separace a promytí mikročástic získaných z destiček ze vzorků lidské plazmy


K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies.