RCCS je jedinečná bioreaktorová technologie, která produkuje 3D kultury na principu klinorotace, která je definovaná jako zrušení gravitační síly pomalou rotací kolem jedné nebo dvou os.

RCCS je dynamický systém, který suspenduje buňky bez mechanického poškození a umožňuje buňkám snadno agregovat do 3D sféroid za dostatečného přísunu živin a kyslíku. RCCS je možné použít i pro kokultivaci několika typů buněčných kultur, lze kultivovat buňky s použít různých scaffoldů i bez nich.

Je to první systém bioreaktorů navržený tak, aby současně integroval schopnost ko-kultivace buněk a rysy nízké smykové síly (a následně nízké turbulence) a vysokého přenosu živin k buňkám. Společně tyto vlastnosti podporují tvorbu sféroidů a proliferaci buněk v trojrozměrných sféroidech.

Dva typy bioreaktorů: jednorázové 3D bioreaktory a autoklávovatelné 3D bioreaktory