Doporučené protilátky od společnosti ABclonal pro výzkum homeostázy železa a ferroptózy

 

Ferroptóza je na železe závislá programovaná buněčná smrt, která je důsledkem změn metabolických procesů a hromadění peroxidace lipidů, jež je toxická a poškozuje strukturu membrán [1, 2].  Morfologicky je charakterizována přítomností menších než normálních mitochondrií s kondenzovanou hustotou mitochondriální membrány, zmenšením nebo vymizením mitochondriálních krist a prasknutím vnější mitochondriální membrány [3] . Ferroptóza se podílí na patologické buněčné smrti spojené s degenerativními onemocněními (tj. Alzheimerovou, Huntingtonovou a Parkinsonovou chorobou), karcinogenezí, mozkovou mrtvicí, intracerebrálním krvácením, traumatickým poškozením mozku, ischemicko-reperfuzním poškozením a degenerací ledvin u savců a podílí se také na tepelném stresu u rostlin [1].
Iniciace a průběh ferroptózy leží na pomezí metabolismu aminokyselin, lipidů a železa, ale citlivost na ferroptózu je také modulována řadou mechanismů, které lze zhruba rozdělit do několika kategorií:

  1. regulace GSH a redoxní homeostázy, jako je funkce systému Xc-, regulace GPX4, dráha přenosu síry, mevalonátová (MVA) dráha, dráha glutaminového metabolismu, regulační osa NRF2 a p53;
  2. regulace homeostázy železa, jako je regulace dráhy ATG5-ATG7-NCOA4, regulační systém IREB a regulační dráhy proteinů tepelného šoku;
  3. související enzymy kolem metabolismu glukózy a lipidů, jako jsou PHGDH, G6PD, ACSL4 a LPCAT3 atd. [4] ;
  4. regulace funkce mitochondrií, jako je VDAC, mitochondriální elektronový transportní řetězec (ETC) , TCA cyklus a glutaminolýza [5,6] ;
  5. nedávné studie ukázaly, že dráha FSP1-CoQ10- NAD(P)H existuje jako nezávislý paralelní systém, který spolupracuje s GPX4 a glutathionem při inhibici peroxidace fosfolipidů a ferroptózy. Exprese FSP1 navíc pozitivně korelovala s rezistencí vůči ferroptóze u stovek nádorových buněčných linií, což je rozhodující pro předpověď účinnosti léčiv indukujících ferroptózu u nádorových onemocnění a naznačuje potenciální inhibitory FSP1 jako strategie k překonání rezistence vůči ferroptóze u mnoha nádorových onemocnění [7].

 

Identifikované cíle homeostázy železa a ferroptózy

 

Iron homeostasisRedox RegulationGSH HomeostasisLipid MetabolismGlucose MetabolismMVA PathwayTranscriptional Factors

Iron uptake & export

TIR1 (TFRC)

TIR2

DMT1

Hepcidin


Iron storage

Ferritin


Iron senzors

HIF

IRP1/2


Heme Metabolism

HO-1


Heat Shock Proteins

HSF1

HSBP1

HSPA5


Ferritinophagy

NCOA4

Anti-Ferroptosis

NRF2

GPX4

FSP1

HO-1

NQO1

CISD1


Pro-Ferroptosis

ALOXs

PEBP1

NOXs

DPP4 / CD26

VDAC2/3


Anti-Ferroptosis

SLC7A11

MUC1

CD44

GCLC

GSS

CBS


Pro-Ferroptosis

SLC1A5

GLS2

CARS

CHAC1Anti-Ferroptosis

LSH / HELLS

SCD

FADS2


Pro-Ferroptosis

ACSL4

ACSL3

LPCAT3

CS


Anti-Ferroptosis

PHGDH

G6PD

ME1


Pro-Ferroptosis

PHKG2

Anti-Ferroptosis

HMGCR


Pro-Ferroptosis

SOLE

SQS


NRF2

p53

HIF

BACH1

STAT3

ATF3

ATF4

CHOP

YAP / TAZ

ZEB1Dostupné protilátky pro výzkum homeostázy železa a ferroptózy

Category Target Name Cat.No. Product Name Application Reactivity
Iron uptake and export TFRC ABC-A5865 TFRC Rabbit pAb WB,IHC,IF Human,Mouse,Rat
TfR2 ABC-A9845 TFR2 Rabbit pAb WB Mouse
ZIP14 ABC-A10413 SLC39A14 Rabbit pAb WB Human
DMT1 ABC-A10231 SLC11A2 Rabbit pAb WB Human,Mouse,Rat
STEAP3 ABC-A0683 STEAP3 Rabbit pAb WB Human,Mouse
Ceruloplasmin ABC-A7658 CP Rabbit pAb WB,IF Human,Mouse,Rat
Hepcidin ABC-A1601 HAMP Rabbit pAb WB Human,Mouse
Iron chaperone PCBP1 ABC-A1044 PCBP1 Rabbit pAb WB,IHC,IF Human,Mouse,Rat
PCBP2 ABC-A2531 PCBP2 Rabbit pAb WB,IHC,IF Human,Mouse,Zebrafish
Iron storage FTH1 ABC-A19544 Ferritin Rabbit mAb WB Human,Mouse,Rat
FTL ABC-A11241 Ferritin Light Chain mAb WB, IHC Human, Mouse, Rat
Iron regulatory proteins IRP1 ABC-A6008 ACO1 Rabbit pAb WB,IHC Mouse,Rat
IRP2 ABC-A6382 IREB2 Rabbit pAb IF Human
FBXL5 ABC-A5602 FBXL5 Rabbit pAb WB,IHC Human,Mouse,Rat
Ferritinophagy NCOA4 ABC-A5695 [KO Validated] NCOA4 Rabbit pAb WB,IHC,IF Human,Mouse,Rat
Trancriptional regulators HIF ABC-A16873 HIF1A Rabbit pAb WB,IHC Human,Mouse,Rat
ABC-A19532 HIF-1 beta Rabbit mAb WB,IHC Human
ABC-A7553 HIF2a Rabbit pAb WB,IF Human,Mouse,Rat
PHD/EGLN1 ABC-A14557 [KO Validated] EGLN1 Rabbit pAb WB,IHC,IF Human,Mouse,Rat
NRF2 ABC-A11159 NRF2 Rabbit pAb WB,IHC,IF Human,Mouse,Rat
BACH1 ABC-A5393 BACH1 Rabbit pAb WB,IHC,IF Human,Mouse,Rat
HSF1 ABC-A13765 HSF1 Rabbit pAb WB,IHC,IF Human,Mouse,Rat
p53 ABC-A19585 [KO Validated] p53 Rabbit mAb WB Human
ABC-A5761 p53 Rabbit pAb WB,IP,IHC,ChIP Human,Mouse,Rat
ATF3 ABC-A13469 ATF3 Rabbit pAb WB,IF Human,Mouse,Rat
ATF4 ABC-A0201 ATF4 Rabbit pAb WB,IF Human
CHOP ABC-A0221 DDIT3 / CHOP Rabbit pAb WB,IHC,IF Human,Mouse,Rat
YAP ABC-A19134 YAP1 Rabbit mAb WB,IHC,IF Human
ABC-A1002 [KO Validated] YAP1 Rabbit pAb WB,IP,IHC,IF Human,Mouse,Rat
TAZ ABC-A12722 Tafazzin / TAZ Rabbit pAb WB Human,Mouse,Rat
ZEB1 ABC-A5600 ZEB1 Rabbit pAb WB,IHC,IF Human,Mouse,Rat
STAT3 ABC-A19566 [KO Validated] STAT3 Rabbit mAb WB Human, Mouse, Rat
ABC-A1192 [KO Validated] STAT3 Rabbit pAb WB, IHC, IF Human, Mouse, Rat
Redox regulation GPX4 ABC-A11243 GPX4 Rabbit mAb WB, IHC Human, Mouse, Rat
FSP1/AIFM2 ABC-A12128 AIFM2 Rabbit pAb WB Human
CISD1 ABC-A10317 CISD1 Rabbit pAb WB,IHC Human,Mouse,Rat
NQO1 ABC-A19586 NQO1 Rabbit mAb WB,IHC Human,Mouse,Rat
HO-1 ABC-A19062 Heme Oxygenase 1 Rabbit mAb WB,IHC Human,Mouse,Rat
NFS1 ABC-A6688 NFS1 Rabbit pAb WB,IHC,IF Human,Mouse,Rat
ALOXs ABC-A2158 ALOX5 Polyclonal Antibody WB,IHC,IF Human,Mouse,Rat
ABC-A16210 ALOX12B Rabbit pAb WB Human,Mouse
ABC-A6865 ALOX15B Rabbit pAb WB,IF Human,Mouse
PEBP1 ABC-A12768 PEBP1 Rabbit mAb WB Human, Mouse, Rat
DPP4/CD26 ABC-A4252 CD26 Rabbit mAb WB Human,Mouse,Rat
NOXs ABC-A8527 NOX1 Polyclonal Antibody WB Human
ABC-A19701 NOX2/CYBB/gp91phox Rabbit mAb WB Human,Mouse,Rat
ABC-A11274 NOX4 Polyclonal Antibody WB Human,Mouse
GSH homeostasis regulation SLC7A11 ABC-A13685 SLC7A11 Polyclonal Antibody WB Mouse,Rat
Beclin 1 ABC-A7353 [KO Validated] Beclin 1 Rabbit pAb WB,IHC,IF, IP Human,Mouse,Rat
CD44 ABC-A19020 [KO Validated] CD44 Rabbit mAb WB, IHC Human
MUC1 ABC-A19081 MUC1 Rabbit mAb WB,IHC Human,Mouse,Rat
GCLC ABC-A4499 GCLC Rabbit mAb WB,IHC Human,Rat
GCLM ABC-A13989 GCLM Rabbit pAb WB,IHC Human,Mouse
GSS ABC-A14535 [KO Validated] GSS Rabbit pAb WB Human,Mouse,Rat
CBS ABC-A11612 CBS Rabbit mAb WB,IHC Human,Rat
ABCC1 ABC-A11153 ABCC1 Rabbit pAb WB,IHC Human,Mouse,Rat
SLC1A5 ABC-A6981 SLC1A5 Rabbit pAb WB Human
GLS2 ABC-A16029 GLS2 Rabbit pAb WB,IF Human,Mouse,Rat
SAT1 ABC-A2506 SAT1 Rabbit pAb WB Human,Mouse,Rat
GOT1 ABC-A5822 GOT1 Rabbit pAb WB,IHC,IF Human,Mouse,Rat
CARS ABC-A6540 CARS Rabbit pAb WB,IHC,IF Human,Mouse
CHAC1 ABC-A15584 CHAC1 Rabbit pAb WB Human
Lipid metabolism LSH ABC-A5831 [KO Validated] HELLS Rabbit pAb WB,IHC,IP Human,Mouse,Rat
SCD ABC-A16429 [KO Validated] SCD Rabbit pAb WB,IHC,IF Human,Mouse,Rat
FADS2 ABC-A10270 FADS2 Rabbit pAb WB Human,Mouse
ACSL3 ABC-A11679 ACSL3 Rabbit pAb WB,IHC Human,Mouse,Rat
ACSL4 ABC-A16848 ACSL4 Rabbit pAb WB,IHC,IF Human,Mouse,Rat
LPCAT3 ABC-A17604 LPCAT3 Rabbit pAb WB Mouse,Rat
CS ABC-A5713 CS Rabbit pAb WB,IF Human,Mouse,Rat
ACACA ABC-A15606 ACACA Rabbit pAb WB,IHC,IF Human,Mouse,Rat
MVA pathway HMGCR ABC-A19063 HMGCR Rabbit mAb WB Human,Mouse,Rat
SQS/FDFT1 ABC-A4651 FDFT1 Rabbit mAb WB Human,Mouse,Rat
SQLE ABC-A2428 SQLE Rabbit pAb WB,IHC,IF Human,Mouse,Rat
Glucose metabolism regulation PHGDH ABC-A19974 [KO Validated] PHGDH Rabbit pAb WB,IHC Human,Mouse,Rat
G6PD ABC-A11234 G6PD Rabbit mAb WB Human
ME1 ABC-A3956 ME1 Rabbit pAb WB Human,Mouse,Rat
PHKG2 ABC-A14040 PHKG2 Rabbit pAb WB Human,Mouse,Rat
Heatshock proteins GRP78/BiP ABC-A0241 GRP78/BiP Rabbit pAb WB,IHC,IF Human,Mouse,Rat
HSPB1 ABC-A16332 [KO Validated] HSPB1 Rabbit pAb WB,IHC,IF Human,Mouse,Rat
DNA damage related FANCD2 ABC-A18055 [KO Validated] FANCD2 Rabbit pAb WB,IF Human
Mitochondria regulation VDAC1 ABC-A19707 VDAC1 Rabbit mAb WB,IHC,IF Human,Mouse,Rat
VDAC2 ABC-A18683 VDAC2 Rabbit pAb WB Human,Mouse,Rat
VDAC3 ABC-A10544 VDAC3 Rabbit pAb WB,IF Human