VITROGEL® JE FUNKČNÍ XENO-FREE HYDROGELOVÝ SYSTÉM

Nejmodernější syntetické hydrogelové systémy společnosti The Well Bioscience, věrně napodobují prostředí přirozené extracelulární matrix (ECM), poskytují vynikající rovnováhu mezi biologickými funkcemi a snadným zpracováním, a umožňují tak vytvořit robustní platformu pro 3D buněčné kultury a injekční transportní systém, který je použitelný při testování léčiv, tkáňovém inženýrství, buněčné terapii a personalizované medicíně.

 

KLINICKÉ APLIKACE

Pro 3D buněčné kultury v klinických aplikacích je klíčový systém, který neobsahuje absolutně žádné molekuly pocházející z cizorodých (xeno) organismů. Špičkové hydrogely The Well Bioscience umožňují vysoce výkonné zpracování schopné vytvořit 3D organotypové modely z buněčných linií i u buněk získaných od pacientů. Použitím tohoto hydrogelového systému jako injekčního transportního systému mohou vědci dosáhnout lepšího uchování a vyšší životaschopnosti buněk pro buněčnou terapii. Tato převratná technologie umožňuje dokonce obnovu buněk z 3D hydrogelové matrice snadněji než kdykoli předtím.

 

 

Vlastnosti hydrogelu VitroGel

Tento unikátní systém, který věrně napodobuje přirozené prostředí extracelulární matrix (ECM), přináší mnoho výhod pro propojení studií in vitro a in vivo prostřednictvím 3D buněčných kultur a dalších.


Připraveno k použití

Smíchejte s buňkami, přidejte médium a inkubujte. Je to tak jednoduché! Většinu protokolů lze provést do 20 minut.

Bez obsahu xenomolekul

Hydrogel 100% syntetického původu.

Stabilní při pokojové teplotě

Žádná přeprava ani práce se suchým ledem. Pracujte se svou buněčnou kulturou bez obav.

Transparentní

Hydrogel je průhledný a kompatibilní s různými zobrazovacími systémy pro pozorování buněk.

Reprodukovatelný

Náš výrobní proces a kontrola kvality zajišťují konzistenci jednotlivých šarží.

Optimalizovatelný hydrogel

Nastavte tuhost hydrogelu ze širokého rozsahu pro různé aplikace.

Snadný odběr buněk

Trvá jen 20 min. Použijte náš roztok pro sběr buněk bez enzymů k rychlé sklizni buněk při zachování vysoké životaschopnosti buněk.

Biokompatibilní

VitroGel podporuje různé buněčné aktivity a je bezpečný pro aplikace in vivo.

Modifikovatelný

Biofunkční ligandy navázané na hydrogelovou matrici kovalentními vazbami vyvolávají přirozené interakce mezi buňkami a matricí.

Aplikovatelný InVivo

Po vytvoření měkkého gelu je hydrogel injekčně aplikovatelný pro aplikace buněčné terapie a podávání léčiv.

Vhodný pro automatizaci

VitroGel je teplotně stabilní a snadno se pipetuje. Je ideální pro automatizaci a vysokokapacitní screening.

Mix & Match

Smícháním různých typů gelu VitroGel vytvoříte multifunkční hydrogel na míru.


 

Hydrogely VitroGel® připravené k okamžitému použití

STAČÍ PŘIDAT BUŇKY

Řada uživatelsky přívětivých funkčních hydrogelů, které nabízejí vynikající rovnováhu mezi jednoduchostí a všestranností.

Hydrogely VitroGel® připravené k okamžitému použití mají optimalizované složení multifunkčních ligandů a koncentraci pro podporu široké škály buněčných typů pro různé aplikace, včetně různých 3D buněčných modelů, sféroidů kmenových buněk a organoidů. Každý hydrogel je připraven k přímému smíchání s buněčnou suspenzí. Není nutná žádná další úprava. Pro mnoho uživatelů je to preferovaný hydrogel pro 3D buněčné kultury a 2D potahování.

SEZNAM DOSTUPNÝCH HYDROGELŮ K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ

 

 

Hydrogely VitroGel® s vysokou koncentrací

3D BUNĚČNÁ KULTURA PODLE VAŠICH PŘEDSTAV!

Stavební bloky pro neomezenou kreativitu a maximální flexibilitu

VitroGel® High Concentration Hydrogels nabízí sadu stavebních bloků pro vytvoření funkčního mikroprostředí, které věrně napodobuje přirozenou extracelulární matrici (ECM), aby se buňky cítily jako doma. Složení s vysokou koncentrací umožňuje maximální flexibilitu při manipulaci s mechanickou pevností hydrogelu od 10 do 4000 Pa. Hydrogely jsou dodávány s několika typy funkčních modifikací ligandů, jako je RGD (VitroGel RGD), kolagen (VitroGel COL), laminin (VitroGel IKVAV & VitroGel YIGSR) a biologicky odbouratelná matrix metaloproteináza (VitroGel MMP). Systém umožňuje vědcům zkoumat chování buněk v reakci na jednotlivé funkční ligandy nebo vytvářet multifunkční kombinace hydrogelů smícháním různých verzí VitroGelu.

SEZNAM DOSTUPNÝCH HYDROGELŮ K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ

 

 

VÍCE METOD KULTIVACE BUNĚK

Biofunkční hydrogelový systém VitroGel XENO-FREE je univerzální pro mnoho aplikací. Náš hydrogelový systém lze použít mnoha způsoby pro splnění mnoha výzkumných potřeb. Zde je pět našich nejoblíbenějších metod kultivace buněk: 3D kultivace buněk, 2D hydrogelový povlak, statická suspenzní kultivace, hydrogel-buněčné kuličky a jako injekční nosič. Těchto pět kultivačních metod platí pro všechny naše systémy VitroGel připravené k použití a systémy VitroGel s vysokou koncentrací.

Další informace o metodách kultivace buněk

 

 

SNADNÝ ODBĚR BUNĚK Z HYDROGELOVÉHO SYSTÉMU

Stejně jako je snadné provádět 3D nebo 2D kultivaci buněk pomocí systému VitroGel, je ještě snadnější odebírat buňky z hydrogelového systému pomocí roztoku VitroGel® Cell Recovery Solution. Tento roztok neobsahuje enzymy, má neutrální pH a funguje při provozní teplotě 37 °C. Díky jednoduchému procesu kývání a inkubace lze buňky kultivované v 3D nebo 2D potahu VitroGel sklidit za 10-20 minut při zachování vysoké životaschopnosti buněk.

20ti MINUTOVÝ PROTOKOL!!

VitroGel Cell Recovery Solution

(Enzyme-free)

Další informace o metodách sběru buněk

 

 

INJIKOVATELNÝ HYDROGEL PRO MNOHOSTRANNÉ POUŽITÍ

Hydrogelový systém VitroGel má jedinečnou reologickou charekteristiku smykového ředění a rychlé regenerace. Pod vlivem mechanické střižné síly, například při vstřikování injekční stříkačkou, hydrogel přechází z gelu do roztoku a stává se volně tekoucím. Jakmile však střižná síla přestane působit, mechanická pevnost hydrogelu se může rychle obnovit přechodem sol-gel a opět se stane hydrogelem.

Díky této vlastnosti lze VitroGel použít pro in vivo podávání buněk/léčiv s velkou retencí, bioprinting, tvorbu kapek a laboratorní automatizaci.

Rheologická data ukazující smykov0 ředění a rychlé obnovení vlastností VitroGelu

 

 

SROVNÁNÍ VÝKONU S JINÝMI METODAMI 3D KULTIVACE BUNĚK

Podívejte se na srovnání funkcí VitroGelu s jinými metodami 3D kultivace buněk.

VitroGel poskytuje vynikající rovnováhu mezi biologickými funkcemi a proveditelností provozu. Systém dokáže věrně napodobit přirozenou extracelulární matrici a umožňuje vysoce výkonné vytváření robustních 3D buněčných modelů.