Destičky cellQART® Well Plates s inserty od společnosti SABEU splňují nejvyšší standardy kvality v oboru. Destičky jsou speciálně navrženy tak, aby do nich pasovaly unikátní 6 a 24 jamkové inzerty (12jamkové budou dostupné již brzy), a jsou dodávány s membránami s póry o velikosti 0,4 a 1 mikron. Objevte širokou škálu možností a aplikací našich výrobků, například pro výzkum buněčných kultur a tkáňových kultur in vitro.


Optimalizovaná konstrukce insertů cellQART umístěných v destičkách nabízí následující výhody:

  • Stabilní umístění insertů v jamkách destičky
  • Snížení nežádoucích mechanických sil na buňky způsobených manipulací s destičkou
  • Zjednodušené pipetování díky sníženému a vykrojenému okraji insertu
  • Flexibilita při integraci s automatizovanými pracovními postupy (např. 3D tisk)
  • Zlepšení reprodukovatelnosti TEER usnadněním polohování elektrod
  • Prevence nežádoucího pohybu insertu během manipulace s destičkou
  • Víko s kondenzačními kroužky zabraňující křížovou kontaminaci
  • Prostor mezi insertem a dnem jamky je 1 mm
  • Inserty lze kdykoliv vyjmout z destičky
  • Tvar insertu zajišťuje správnou výměnu plynů