Nové miniaturizované, vysoce výkonné technologie pro bioseparaci, diagnostiku, sekvenování DNA, průtokovou cytometrii, vývoj léčiv, proteomiku a genomiku jsou v mnoha případech závislé na připojení funkčních biologických molekul k nanočástici s magnetickým nábojem. Mezi širokou škálu aplikací pro biologické vědy patří: selektivní vazebné struktury pro imunotesty (fluorescence, ELISA atd.); povrchy pro imunoprecipitaci; diagnostické testy; fluorescenční mikroskopie; průtoková / zobrazovací cytometrie; magnetická separace buněk; molekulární diagnostika; aglutinační testy; separace nukleových kyselin a proteinů a řada dalších zajišťuje takovou vazebnou kapacitu, která je řádově vyšší než alternativní technologie. Kapacita vazby je hlavní parametr určující funkčnost v celé řadě aplikací a univerzálnost pro použití u koncových uživatelů. Dále umožňuje miniaturizaci, zvýšenou citlivost a snižování nákladů na výzkum a vývoj.

Konvenční technologie mikročástic využívají pevné nebo porézní / popraskané mikročástice s vazbou biologických molekul omezenou na povrch, což je klíčový faktor omezující jejich kapacitu a vývoj nových aplikací pro technologie a produkty. Magnetické částice ReSyn Biosciences jsou novou (patentovanou) technologickou platformu mikročástic obsahující hyperporézní polymerní matrici, která umožňuje penetraci biologických a syntetických molekul v celém objemu mikročástice. To nabízí extrémě velký povrch pro vazbu molekul a zajišťuje takovou vazebnou kapacitu, která je řádově vyšší než alternativní technologie. Kapacita vazby je hlavní parametr určující funkčnost v celé řadě aplikací a univerzálnost pro použití u koncových uživatelů. Dále umožňuje miniaturizaci, zvýšenou citlivost a snižování nákladů na výzkum a vývoj.

Konfokální mikroskopické snímky průřezů mikrokuliček ukazující stupeň penetrace fluorescenčně značeného BSA na pevné, popraskané a ReSyn mikročástice (zleva doprava). Mikročástice ReSyn umožňují penetraci biomolekul v celém objemu mikročástic na rozdíl od povrchové vazby.

Technické výhody ReSyn pro bioseparaci:

 • Vysoká vazebná kapacita biomolekul (umožňuje miniaturizaci a vysoce výkonné procesy.
 • Vysoká hustota funkční skupiny 3 500 µmolů/g proti 300-600 µmolů/g u standartní technologie umožňuje vícebodové kovalentní připojení bioseparačního ligandu, což snižuje možnost vymytí a zvyšujestabilitu celé struktury.
 • Vylepšená čistota a výtěžnost biomolekul

Technické výhody ReSyn pro imobilizaci biomolekul:
 • Vysoká kapacita vazby bílkovin (100% navázání bílkovin)
 • Zvýšená stabilita bílkovin díky vícebodovému připojení
 • Prokázaná retence enzymové aktivity
 • Koimobilizace více enzymů
 • Imobilizace multimerních enzymů
 • Odolnost proti oxidaci

Zvýšená stabilita a trvanlivost

 • Snížená kontaminace vzorku
 • Vylepšená reprodukovatelnost
 • Rychlé zotavení magnetizací (<10 s)