Menu
Vaše poptávka

PhysioMimix™ T1

PhysioMimix™ T1
PhysioMimix™ T1
PhysioMimix™ T1
PhysioMimix™ T1
PhysioMimix™ T1
PhysioMimix™ T1
PhysioMimix™ T1
PhysioMimix™ T1
PhysioMimix™ T1
PhysioMimix™ T1
PhysioMimix™ T1
  • Výrobce: CN-BIO
  • Kód výrobce: PhysioMimixT1
$0,00

Komplexní řešení pro pokročilou kultivaci buněčných kultur, jako jsou primární buňky, kmenové buňky a organoidní kultury pomocí Organs-on-Chips, ale i pro běžné buněčné linie. PhysioMimix ™ napodobuje fyziologické podmínky in vivo na základě propracované mikrofluidiky uvnitř každé kultivační jamky. V reálném čase můžete sledovat buňky jednoho či několika orgánů najednou. PhysioMimix ™ umožňuje rychlé a snadné vytváření trojrozměrné tkáně a automaticky řídí mikrofluidiku důležitou právě pro dlouhodobé sledování buněčných kultur. Zachování buněčného fenotypu je zásadní pro studium složitých biologických procesů, interakce mezi orgány, apokrinních či parakrinních faktorů odpovědí buněk na patogeny či xenobiotika.

Jednoduchá příprava Organs-on-Chips, destičky jsou kompatibilní s komerčně dostupnými inserty a tkáňově specifickými scaffoldy. Přístroj umožňuje nezávislé sledování až 6 kultivačních desek přímo v CO2 inkubátoru.


Organ-On-Chip
Studie „Org-on-Chip“ (OOC) jsou považovány za klíč k rychlejšímu a přesnějšímu vývoji léků.
Produkty PhysioMimix ™ od CN Bio těží z duševního vlastnictví vyvinutého odborníky v oblasti bioinženýrství z MIT (Massachusetts Institute of Technology) a dalších předních akademických skupin.

Body-On-Chip
Společnost CN Bio byla účastníkem grantu uděleného MIT agenturou DARPA (Agentura pro pokročilý výzkum obranného výzkumu Spojených států) pro 10 orgánových „Human Body-on-a-Chip“. V březnu 2018 publikovali v Nature Scientific Reports úspěšné propojení tkání z 10 orgánů, které přesně replikovalo interakce lidských orgánů po dobu několika týdnů a umožnil vědcům měřit účinky léků na různé části těla.

V únoru 2018 publikovali Researchers v Imperial College London článek v Nature Communications, který demonstruje, jak technologie CN-Bio umožnila studovat virové infekce, v tomto případě infekce Hepatitidy B v systému Liver-on-Chips.
CN-Bio's PhysioMimix ™ umožňuje provádět experimenty s jedním orgánem, s dvěma orgány (2-OC) nebo s více orgány v závislosti na vybrané spotřební desce. Jednotlivé jamky pro kultivaci buněk mohou být perfundovány nebo spojeny dohromady pomocí mikrofluidik k vytvoření složitějších systémů společné kultivace.
Modely s jedním orgánem umožňují podrobné vyšetřovací studie funkce jednotlivých orgánů a modelování konkrétních chorobných stavů.
Modely s více orgány poskytují podrobné informace o meziorgánové komunikaci, farmakokinetice a biodistribuci. Umožňují testování účinků léčiva na cílený orgán, stejně jako účinky mimo určený cíl na jiné orgány.

Liver- on- Chips
Játra jsou klíčovým orgánem při studiu metabolismu léčiv a toxikologie. Porozumění způsobu, jakým je lék zpracováván játry, a jakýchkoli nežádoucích účinků, které jsou způsobeny, je při vývoji léčiva zásadní. Onemocnění jater je také velkým problémem a přibližně 850 milionů lidí na celém světě žije s chronickými onemocněními jater.
Model jaterních buněk
Destičky PhysioMimix ™ Liver-on-Chip (LC12) na CN Bio jsou ideální pro testy zahrnující primární buněčné kultury nebo ko-kultury. Poskytují vědcům podrobné informace pro identifikaci markerů jaterní toxicity, modelování onemocnění jater a studium metabolismu léčiv.
Zařízení od CN Bio používá scaffold, který jsou neustále perfundován a tím buňkám neustále poskytuje živiny, kyslík, ale i mechanické podněty. To umožňuje prodloužené (> 1 měsíc) udržování fenotypově intaktních trojrozměrných (3D) primárních lidských hepatocytových buněk s vysoce reprodukovatelnými výsledky.
Destičky PhysioMimix ™ Liver-on-Chip jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální perfundované podmínky kultivace 3D buněk pro: primární jaterní parenchymální buňky a neparenchymální buňky, tkáňové řezy a organoidy.

Studium bariérových modelů
Deska CN Bio MPS T12 může být použita společně s insertem Transwell®, což umožňuje provádět studie bariérových modelů. Tím se vytvoří jednoduchý systém pro modelování bariér jednotlivých buněk až po složitější systémy společné kultivace.
Tato platforma umožňuje vyvinout modely replikující specifické bariéry, jako je střevo, plíce nebo kůže s mikrofluidní perfuzí vytvářející fyziologicky relevantní mikroprostředí.
Bariérové modely CN Bio lze použít ke studiu absorpce léčiv, lokalizované a systémové toxicity.  
Lung-on-a-chip
Pomocí destičky CN Bio T12 s vložkami Transwell® mohou vědci vytvořit systém plic na čipu s plicními epiteliálními buňkami, které mohou být pěstovány v rozhraní kapalina-kapalina nebo vzduch-kapalina. To umožňuje testování inhalovaných sloučenin. Vědci mohou shromažďovat údaje o účinku sloučenin na plicní buňky a o tom, zda mohou v systému pronikat epiteliální výstelkou.

3D kultivace buněk
3D buněčná kultura je klíčovým nástrojem mnoha studií, neboť mimikuje in vivo biologické procesy založené na interakci buněk v prostoru. 
Mezi další výhody patří společné kultivace různých tkání, vytváření polarizovaných tkání a umožnění dlouhodobějšího růstu. Při vývoji léčiv to umožňuje vědcům navrhnout testy, které napodobují orgány jak absorbují, distribuují, metabolizují a vylučují drogy a jiné chemikálie in vitro.
PhysioMimix ™ lze použít k 3D kultivaci pro řadu buněčných formátů: čerstvé nebo kryokonzervované buňky, předem vytvořené tkáně nebo organoidy, řezy orgánů a tkání.

Preklinické toxikologické studie
Technologie PhysioMimix ™ Organ-on-Chip umožňuje vědcům testovat nové léky a detekovat možné vedlejší účinky v lidském relevantním systému před tím, než jsou léky testovány na lidech. Systém lze použít k výzkumu, zda léčivo určené k léčbě jednoho orgánu bude mít nepříznivé účinky na jiný orgán. 
PhysioMimix ™ Liver-on-Chip od CN Bio je navržen tak, aby zlepšil preklinické testování a včasně identifikoval toxicitu jater. 

Metabolismus látek
Studie PhysioMimix ™ Organ-on-Chip lze použít ke studiu metabolismu léčiv, získání přehledu o rychlosti metabolismu a roli metabolitů.
Používání PhysioMimix ™ umožní uživatelům:
Modelování lidského prostředí vytvářejícího lidské specifické metabolity
Umožňuje dlouhodobou buněčnou kulturu metabolicky aktivních buněk
Snadno změřte hladinu léků v buňkách a jejich prostředí

Modelování nemocí
CN Bio vyvinula jaterní in vitro modely využívající 3D perfuzovanou platformu PhysioMimix ™. Pomocí této platformy byly vyvinuty dva testy na NAFLD / steatóza a nemoci NASH a také modely pro studium hepatitidy B.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies.