Změna distribuce genotypů po očkování proti HPV ve dvou autonomních oblastech Španělska

Ve Španělsku bylo zavedeno plošné očkování proti některým genotypům lidského papilomaviru (HPV) v roce 2007 podobně jako ve většině vyspělých zemí. Postupem času se ukazuje, že je nezbytné změnit strategii screeningu karcinomu děložního hrdla.

Cílem práce španělských autorů bylo přezkoumat distribuci genotypů HPV po zavedení očkovacího programu vakcínami Cervarix® a Gardasil 4® ve dvou autonomních společenstvích ve Španělsku (Kantábrie a Aragonie) a hledat možné změny v distribuci HPV genotypů.

Průřezová studie byla provedena u 45 362 vzorků, které byly zpracovány v letech 2002-2016. U těchto vzorků bylo porovnáno rozložení genotypů před zahájením očkovacího programu a po něm.

Na základě výsledků z molekulární diagnostiky bylo prokázáno, že počet genotypů HPV6 a HPV11 se po zavedení očkování výrazně snížil. U HPV16 došlo k poklesu, který však není statisticky významný, genotyp HPV18 není ve Španělsku významně zastoupen. Naopak procentuální zastoupení genotypů HPV31, HPV52 a HPV45 se zvýšilo. Celkově tak byl v populaci potvrzen fenomén nahrazení jinými genotypy, které nejsou zahrnuty ve vakcíně. Je třeba pokračovat v analýzách, aby bylo možné získat další informace o případných změnách genotypů v oběhu v průběhu času.

Takové sledování značně usnadní molekulární genotypizace vzorků v rámci nového modelu cervikálního screeningu s využitím primárního testování HPV DNA.

V portfoliu společnosti SVEN Biolabs se kromě screeningového real-time PCR kitu pro detekci HPV16, 18 a high risk, nachází i panel detekce 35 HPV genotypů (high-risk HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73 a 82, a low-risk HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 55, 61, 62, 67, 69, 70, 71, 72, 81 a 84).

GenotypePre-vaccinationPost-vaccinationp-value
HPV6324(7.55)799(4.40)<0.01
HPV11125(3.87)407(1.68)<0.01