Produkty firmy Cytodelics jsou komplexní řadou reagencií a souprav pro každý jednotlivý krok v standartním procesu odběru vzorků a zpracování krve pro diagnostiku i vědeckou analýzu.Odběr a skladování vzorků

Pufr Cytodelics Stabiliser umožňuje jednostupňovou kryokonzervaci, která je kompatibilní s následnými funkčními testy, s použitím pufru pro stimulaci krve Cytodelics. Kryokonzervované vzorky lze skladovat po dobu několika let a převážet je do centrální laboratoře k dalšímu zpracování.Zpracování vzorku

Vzorky je možné rozmrazit a zpracovat pomocí jednoduchého protokolu. Lze je pak analyzovat ihned nebo je uchovat a odeslat do centrální analytické laboratoře zmrazené nebo při pokojové teplotě v závislosti na použitém stabilizačním pufru.Měření a analýza

Naše produkty jsou kompatibilní s většinou analýz proteinů v buněčných strukturách, včetně průtokové a hmotnostní cytometrie.
Souprava pro fixaci/lýzu plné krve

Souprava Cytodelics Whole Blood Fix/Lyse Kit (WBFL) obsahuje všechny komponenty potřebné pro zpracování krevních vzorků pro pozdější použití metodami single-cell proteomiky. Lze ji použít na vzorky krve konzervované pomocí stabilizátoru celých krevních buněk Cytodelics nebo přímo na vzorky čerstvé krve.

Vlastnosti a výhody

 • Rychlá a šetrná lýza krvinek
 • Šetrná fixace zachovává aktivační stav a fosforylaci jednotlivých struktur buněk
 • Zachovává všechny bílé krvinky (včetně neutrofilů) s výtěžností blízkou 100 %.
 • Fixované/lyzované vzorky lze analyzovat přímo nebo zmrazit pro pozdější analýzu
 • Lze kombinovat se stabilizátorem celých krevních buněk Cytodelics a získat tak kompletní protokol pro odběr a zpracování klinických vzorků.Stabilizátor celých krevních buněk

Cytodelics Whole Blood Cell Stabiliser (WBCS) je jednosložkové řešení pro uchování buněčných proteinů pro pozdější analýzu průtokovou a hmotnostní cytometrií. Vyžaduje pouze smíchání v jediném kroku, po kterém lze krev zmrazit a uchovat po dobu několika let. Je určen k použití společně s soupravou pro fixaci a lýzu plné krve.

Vlastnosti a výhody

 • Rychlá a jednoduchá konzervace krve na klinických pracovištích, jednotkách intenzivní péče a dalších frekventovaných místech odběru vzorků.
 • Možnost skladování při -20 °C i -80 °C se zachováním exprese markerů po dobu nejméně dvou let.
 • Ideální pro longitudinální studie ve více centrech a také pro biobanky.
 • Zachovává všechny bílé krvinky (včetně neutrofilů) s výtěžností blížící se 100 %.
 • K dispozici pro lidi i myši a v různých velikostech
Stimulační pufr pro plnou krev (WB-STIM)

Cytodelics Whole Blood Stimulation Buffer (WB-STIM) je pufr pro buněčné kultury na míru určený pro plnou krev. Přidání stimulů, jako jsou cytokiny nebo mikrobiální složky, do krve je běžným testem funkce imunitních buněk. Za mnoha okolností se však ukázalo, že je to obtížné, protože imunitní buňky rychle spotřebují všechny zbývající živiny ve vzorku krve, což vede k odumírání buněk a špatné kvalitě vzorku. Cytodelics WB-STIM je navržen tak, aby dokonale imitoval fyziologické podmínky a udržoval hladiny živin po dlouhou dobu stimulace. Cytodelics WB-STIM je kompatibilní se soupravou Cytodelics Whole Blood Cell Stabilizer a soupravou Whole Blood Fix/Lyse Kit.

Vlastnosti a výhody

 • Umožňuje dlouhodobou (24 h) stimulaci plné krve za fyziologických podmínek.
 • Lze použít v kombinaci s téměř jakýmkoli stimulátorem
 • Lze předem smíchat se stimulátory a zmrazit, aby se minimalizovaly dávkové efekty v longitudinálních kohortových studiích.
 • Umožňuje jednoduchou stimulaci a konzervaci na místě spolu se stabilizátorem celých krevních buněk Cytodelics.Sada pro fixaci PBMC

Sada Cytodelics PBMC Fixation Kit je určena k fixaci purifikovaných buněčných populací, jako jsou PBMC, purifikované primární buňky a buněčné linie. To je nezbytné pro zachování buněčného stavu v přesném časovém bodě, například během stimulačního testu. Je také užitečná pro zvýšení stability buněk pro dlouhodobé uchovávání nebo přepravu.

Vlastnosti a výhody

 • Šetrný fixační pufr, který zachovává stav aktivace a fosforylace PBMC.
 • Kompatibilní také s řadou dalších typů primárních buněk a buněčných linií
 • Optimalizováno pro jednobuněčné proteomické technologie, jako je průtoková a hmotnostní cytometrie.
 • Buňky lze analyzovat okamžitě nebo je zmrazit pro pozdější analýzu
Suchý skladovací pufr

Cytodelics Dry Storage Buffer (drySTR) je určen k uchování buněk v suchém stavu, aby mohly být skladovány a přepravovány při pokojové teplotě. Je určen k použití společně se sadou Cytodelics Whole Blood Fix/Lyse Kit nebo Cytodelics PBMC Fixation Kit, kdy se buňky nejprve fixují, poté přenesou na skleněné sklíčko a vysuší. Buňky lze později rehydratovat a analyzovat pomocí průtokové nebo hmotnostní cytometrie.

Vlastnosti a výhody

 • Stabilní a levné skladování fixovaných buněk
 • Drastické snížení nákladů na přepravu a eliminace rizika zkažení vzorků při přepravě v chladu.
 • Umožňuje skladování vzorků nabarvených protilátkami z důvodů plánování nebo během odstávek strojů.
 • Navrženo pro spolupráci se soupravou Cytodelics Whole Blood Fix/Lyse Kit